Biuletyn Informacji Publicznej Rok 2012 - Działania kontrolno-rozpoznawcze - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 31.01.2018, 09:24

Działania kontrolno-rozpoznawcze

Wtorek, 20 stycznia 2009

Rok 2012

Informacja z czynności kontrolno-rozpoznawczej za rok 2012

1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych.

W 2012 roku skontrolowano następującą ilość obiektów:

 

Obiekty

Ilość skontrolowanych obiektów

Użyteczności publicznej

29

Zamieszkania zbiorowego

22

Mieszkalne wielorodzinne

6

Produkcyjnych i magazynowych

25

W lasach

12

Zakłady zwiększonego ryzyka

2

Razem

93

 

Stwierdzone nieprawidłowości:

·        18 stanu oraz okresowych badań instalacji użytkowych,
·        4 podręcznego sprzętu gaśniczego,
·        7 stanu dróg ewakuacyjnych,
·        10 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
·        9 instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
·        5 dróg pożarowych
·        2 zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów,
·        3 magazynowanie i przetwarzanie materiałów,

Metadane

Data publikacji 20.01.2009
Data modyfikacji 04.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Przybylak
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda
©1999-2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL