Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

http://kppspstargard.bip-e.pl/spt/informacje-nieudostepni/197,Informacje-nieudostepnione.html
2020-10-25, 12:36

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764 z póż zmianami) i  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, ul. Bogusława IV 21,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek.

 

Nie mogą być udostępnione dane opracowane w komórkach organizacyjnych, które posiadają klauzulę tajności lub zawierają dane osobowe.

Zasady udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1167 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 07.05.2004
Data modyfikacji : 04.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Łagonda
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda

Opcje strony