Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Sposób załatwiania skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg, wniosków codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania od 7.30 - 15.30 oraz w poniedziałki od godz. 15.30 do 16.30.

Skargi, wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

  • osobistego doręczenia w siedzibie komendy,
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie ul. Bogusława IV 21, 73-110 Stargard,
  • faksem na numer; (0 91) 578-87-54;
  • poczty elektronicznej na adres kp.stargard@szczecin.kwpsp.gov.pl
  • lub ustnie do karty przyjęcia klienta.

 

Sposób załatwiania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U nr 5, poz. 46 z 2002r.)

Metadane

Data publikacji : 19.02.2004
Data modyfikacji : 03.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Łagonda
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda

Opcje strony

do góry