Biuletyn Informacji Publicznej Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - 24.08.2012 r. - Kontrole zewnętrzne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 10.01.2017, 12:48

Kontrole zewnętrzne

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 03 września 2012

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - 24.08.2012 r.

Kontrola NIK z zakresu prawidłowości ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa otrzymanych w trwały zarząd.

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 03.09.2012
Data modyfikacji 03.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Łagonda
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda
©1999-2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL