Biuletyn Informacji Publicznej Majątek jednostki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 10.01.2017, 12:48

Majątek jednostki

Czwartek, 21 stycznia 2010

L.p. Środki trwałe będące własnością KW PSP w Szczecinie w użytkowaniu KP PSP w Stargardzie Wartość
1 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 36789,53
2 Urządzenia techniczne 1619985,18
3 Środki transportu 4713856,13
4 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 50772,20
5 Pozostałe środki trwałe 339877,41
  

L.p. Środki trwałe będące własnością  KP PSP w Stargardzie Wartość
1 Budynki i lokale 3469261,10
2 Obiekty inzynieri lądowej i wodnej 1277305,92
3 Kotły i maszyny energetyczne 55269,51
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 122463,54
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 12773,40
6 Urządzenia techniczne 126165,54
7 Środki transportu 1361603,80
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 252361,55
9 Pozostałe środki trwałe 490136,60
 

 

Metadane

Data publikacji 21.01.2010
Data modyfikacji 03.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Hołownia
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda PF
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda
©1999-2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL