Biuletyn Informacji Publicznej Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej PSP - Schemat organizacyjny - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 22.05.2019, 14:28

Schemat organizacyjny

Środa, 28 lutego 2007

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej PSP

W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy.
2. Sekcja finansów.
3. Sekcja do spraw organizacji i kadr.
4. Sekcja do spraw kwatermistrzowskich i technicznych.
5. Samodzielne stanowisko do spraw obronnych.
6. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej.

Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1. Sekcja do spraw organizacji i kadr.
2. Sekcja finansów.
3. Samodzielne stanowisko do spraw obronnych.

Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

1. Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy.
2. Sekcja do spraw kwatermistrzowskich i technicznych.
3. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza.
 

Metadane

Data publikacji : 28.02.2007
Data modyfikacji : 18.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Łagonda
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda
©1999-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL