Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe

 

Organizację oraz szczegółowy zakres działania

archiwum zakładowego reguluje:

  

1. Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej  (Dz. Urz. MSW Poz. 27).

2. Decyzja Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik do decyzji:

 

Metadane

Data publikacji : 30.04.2009
Data modyfikacji : 01.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Honorata Kubicka
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda

Opcje strony

do góry