Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

http://kppspstargard.bip-e.pl/spt/status-prawny/887,Status-prawny.html
2020-10-26, 07:21

Status prawny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie jest jednostką administracji zespolonej powiatu stargardzkiego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie jest jednostką podległą Zachodniopomorskiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

  •  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1004 z późn. zm.),
  •  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 736 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 06.01.2009
Data modyfikacji : 04.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Łagonda
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Łagonda
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Łagonda

Opcje strony